Friday, March 7, 2014amb el programa pixlr

  • fem clic al boto clonació


  • utilitzem CTRL amb el botó dret del ratolí
  • podem triar la mida adequada per a la zona que es vol clonar i amb diferents formes                    


0 comments :

Post a Comment