Saturday, November 30, 2013

l'internet: es un sistema mundial de xarxes de computadors interconnectades que utiliza la familia de protocls estandard d'internet ( TCP/IP) per servir a diversos milers de milions d'usuaris a tot el mon.. es tracta d'una xarxa de xarxes que consisteix en milions d'empreses privades , publiques , academiques , i les xarxes del govern , de les comunitats locals amb l'abast mundial , que estan units per una amplia gamma de tecnologies de xarxes electroniques , sense fils i optiques . l'internet comporta una amplia de recursos i serveis d'informacio , com ara els documents d'hipertext inter- vinculats de les xarxes peer-to-peer world wide web (WWW) , la infraestructura de suport de correu electronic , i la majoria de les comunicacioas tradicinals mitjans de comunicacio , com telefon , la musica , el cinema i la televisio s'estan remodelant o redefinides per internet , donant a  llum a nous serveis com ara veu sobre ip(VOIP) i lelevisio de protocol d'internet(IPTV).
diaris , llibres i altres publicacions impreses s'estan adaptant a al tecnologia web, o es formen de nou en els blocs i canals d'informacio web. l'internet ha permes i accelerat de noves forrmes d'interaccio humana a traves de la missatgeria, forums d'internet i xarxes socials . les compres en linia s'ha disparat tant per a grans superficies i els petits artesans i comerciants . business-to-business i els servies financers a internet afecten les cadenes de subministrament a traves d'industries senceres.
els origens d'internet es remunten a la investigacio encarregada pel govern dels estats units en la decada de 1960 per construir la comunicacio robusta , tolerant a fallades a traves de xarxes informatiques . si be aquest treball , juntament amb el treball al regne unit i frança , va portar a les xarxes precursores importants , no eren d'internet .
no hi ha consens sobre la data exacta en que internet moderna va arribar a existir , pero en algun moment de la primera meitat de la decada de 1980 , es considera raonable.
el finançament d'una nova xarxa troncal eua per la fudacio nacional de la ciencia a la decada de 1980 , aixi com el finançament privat d'altres xarxes troncals comercials , va portar a la participacio de tothom en el desenvolupament de noves tecnologies de xarxa , i la fusio de moltes xarxes. encara que internet ha estat ampliament utilitzat pels cercles academics des dels anys 1980 , la comercialitzacio del que va ser per la decada de 1990 una xarxa internacional va donar lloc a la seva popularitzacio i la incorporacio en practicament tots els aspectes de la vida humana moderna.
internet no te govern centralitzat a qualsevol aplicacio tecnologica o les politiques d'acces i us , cada xarxa constituent estableix les seves propies politiques . nomes les definicions extralimitacio dels dos principals espais de noms a internet ,l'espai d'adreces de protocol d'internet i el sistema de noms de domini , son dirigits per una organitzacio responsable , la corporacio d'internet per a noms i nombres (ICANN) . la base tecnica i de normalitzacio dels protocols basics (IPV4 iIPV6) es una activitat del grup de tasques d'enginyeria d'internet (IETF) , una organitzacio sense anim de lucre dels participants internacionals vagament afiliades que qualsevol persona pot associar-se amb aportant coneixements tecnics.  

Thursday, November 14, 2013

Una xarxa informàtica es un grup interconnexió de computadors .
les xarxes es classifiquen segons el nivell en que es du a terme la comunicació.
per exemple:
hi ha xarxes a nivell físic ( LAN, ETHERNET...)
xarxes informàtiques virtuals que corren sobre internet, etc.
hi ha dues grans maneres de classificar els nivells [ el model OSI i el model TCP/IP]
altres classificacions, vistes a continuació, son: per escala, per relació funcional o per topologia.
per escala: xarxa d'area personal(PAN):es una xarxa d'ordinadors usada per a la comunicació entre els dispositius de la computadora.
xarxa d'area local(Lan):es una xarxa que es limita a una area especial com una habitació
xarxa d'area metropolitana(MAN):es xarxa d'alta velocitat que dona cobertura en una geogràfica extensa
xarxa d'area amplia(WAN):es una xarxa que s'estan sobre una area geogràfica extensa
xarxa d'area virtual(VMP): es un grup de computadores amb un conjunt comu de recursos.
per relació funcional:
client-servidor
igual-a-igual
per topologia:
xarxa de bus
xarxa d'estrella
xarxa d'anell
xarxa en malla
xarxa de bus-estrella
xarxa mesh
xarxa cel-lular

tipus de connexió

cable coaxial: s'utilitza per transportar senyals elèctrics d'alta freqüència.
cable parell trenat:es una forma de connexió en que els cables estan trenats per tal de reduir les interferències i argumentar la potencia.
Fibra òptica: s'utilitza habitualment per transportar dades, es un cable molt fi per el qual s'envien pulsacions de llum.
comunicació en xarxa
la comunicació per mitja d'una xarxa es du a terme en dues categories diferents : la capa física i la capa nlogica.
la capa física inclou tots els elements dels que fa us un, com per exemple: les targetes de xarxa
els protocols son un concepte molt similar al dels idiomes de les persones
la rao mes important de l'existència de la diferenciació entre la capa física i la lògica es senzilla

xarxes segons la direccionalitat de les dades ( tipus de transmissió)
símplex unidireccionals, un ETD transmet i un altre rep
half-dúplex bidireccionals, no mes transmet una cada vegada. també s'anomenen semi-dúplex
full-dúplex amb dues poden transmetre i rebre a la vegada una mateixa informació

alguns protocols de xarxa que son estàndards ( s diferents nivells dels models)
 • appletalk
 • ATM
 • bluetooth(IEEE 802.15)
 • DECnet
 • Ethernet
 • FDDI
 • frame relay
 • token ring ( ieee 802.5)
 • hippi
 • ppp
 • hdlc
 • fidonet
 • wi-fi ( ieee 802.11)
maquinari bàsic dew les xarxes informàtiques
 • targeta de xarxa (nic)
 • enrutador (router)
 • commutador ( switch)
 • concentrador ( hub)
 • bridge o pont de xarxa
xarxes d'emmagatzematge
 • DAS
 • SAN
 • NAS